bò tơ củ chi
banner-1
bò tơ củ chi

Thịt Bò Tơ Củ Chi

160,000
135,000

Lòng, Đầu, Dựng, Gân Bò

100,000
80,000

Sản Phẩm Khác

75,000
120,000