Lòng bò phá lấu giá hấp dẫn, cung cấp sỉ lẻ

150,000