Cung cấp bò tơ nửa con giá sỉ 145k

Giá lẻ: 145,000

Tổng cộng: 145,000