Đuôi bò

Giá lẻ: 220,000

Giá sỉ: 180,000

Tổng cộng: 220,000