Gân y tươi

Giá lẻ: 220,000

Giá sỉ: 170,000

Tổng cộng: 220,000