Lá mía bò

Giá lẻ: 120,000

Giá sỉ: 80,000

Tổng cộng: 120,000