Óc Bò

Giá lẻ: 120,000

Giá sỉ: 75,000

Óc bò tại bò tơ Thanh Trang có mức giá rất hấp dẫn chỉ 75.000/kg

Tổng cộng: 120,000