thịt thăn bò tơ củ chi

Giá lẻ: 210,000

Giá sỉ: 220,000

Tổng cộng: 210,000