Bò tơ nguyên con

Giá lẻ: 128,000

Bò tơ nguyên con giá 128.000/kg

Tổng cộng: 128,000