Dựng chặt sẵn

Giá lẻ: 95,000

Giá sỉ: 85,000

Dựng chặt sẵn hay còn được gọi là chân bò/giò bòLà một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng được chúng tôi chặt sẵn thành từng miếng nhỏ vừa ăn

Tổng cộng: 95,000