Gân cuộn- Chân bò rút xương

Giá lẻ: 135,000

Giá sỉ: 125,000

Tổng cộng: 135,000