Tim bò

Giá lẻ: 95,000

Giá sỉ: 85,000

Tổng cộng: 95,000