Gân cuộn- Chân bò rút xương

Giá lẻ: 180,000

Giá sỉ: 150,000

Tổng cộng: 180,000