Cung cấp bò tơ nửa con giá sỉ 135k

Giá lẻ: 135,000

Tổng cộng: 135,000