Sườn non

Giá lẻ: 135,000

Giá sỉ: 140,000

sườn non giá hấp dẫn

Tổng cộng: 135,000