Xương ống

Giá lẻ: 45,000

Giá sỉ: 35,000

Tổng cộng: 45,000