Nạc vai bò tơ củ chi

Giá lẻ: 165,000

Giá sỉ: 160,000

Tổng cộng: 165,000